Gebruik hoogwerker

Nog steeds zijn er bedrijven waar een hoogwerker wordt gezien als een stuk gereedschap voor algemeen gebruik en waar iedereen gebruik . Voor gestart wordt met het werken met de hoogwerker. Ook zijn er �jdens het gebruik punten die in acht moeten.

Sinds januari 19moeten hoogwerkers, die nieuw in gebruik genomen worden, geleverd worden onder het keur van de hoogwerkersrichtlijn. WAT ZEGT DE VCA-CHECKLIST Een hoogwerker is een verplaatsbaar hefwerktuig, ingericht voor het heffen van personen. Met een hoogwerker is het mogelijk . Werken met hoogwerker (schaarlift hoogwerker).

Gebruik hiervoor het keuzeschema uit het AIblad ‘Veilig werken op hoogte’ (zie ook kader). Bij het gebruik van de hoogwerker zijn goede voorbereidingen voor . Moeten wij in een hoogwerker ook persoonlijke valbeveiliging gebruiken? Nee, het gebruik van persoonlijke valbeveiliging is niet verplicht, . Bij ondeskundig gebruik of het niet in goede staat zijn van de hoogwerker of de beveiligingen, kan de machine kantelen.

Ook bestaat het risico van klemmen of . Door een uitgekiende samenstelling van de hoogwerkers en speciale opdrachten leer je in korte tijd veilig en efficiënt werken.