Latafstand sneldekkers

Modelgebonden daksysteemcomponenten. Dakservice latafstand dakhelling (°) maximale latafstand (mm) minimale overlapping (mm). Latafstand (mm) Aantal pannen per m² (stuks). Vergeet hierbij de maatbepalende hulpstukken, zoals gevelpannen en dubbele welpan niet. De juiste latafstand is de som van de afmetingen, gedeeld door 20.

Latafstand: 295-345mm (mede afhankelijk van dakhelling!) Gewicht per . Ik moet namelijk mijn sneldekkers, die er al op liggen vervangen door.

Technische kenmerken van de Monier Sneldek betonpan Herfstkleur RBB: Afmeting: 4x 332mm; Gemiddeld aantal per m2: 7; Latafstand minimaal: 295mm . De sociale woningbouw heeft een betaalbaar product nodig zonder in te . LATAFSTAND: De nominale (gemiddelde) maten worden per panmodel aangegeven. Omdat een maatafwijking van procent volgens de. Deze dakpan wordt al tientallen jaren ingezet op diverse daken. Vanwege zijn herkenbare uitstraling is deze dakpan voor allerlei daksoorten . Beton dakpannen zijn ook wel bekend onder de naam sneldekkers.

Dit is daarentegen niet het enige model maar wel het meest populaire model dat gebruikt is. Vaste ‘sneldekker’ maatvoering met strakke vormgeving, maatvast;; Hulpstukken.

Planum I en II: met werkende breedte van 3mm en variabele latafstan . LATAFSTAND de voor het dakpanmodel geldende latafstanden. MODELGEBONDEN DAKSYSTEEMCOMPONENTEN. Afmetingen (h x l) m4x 332: Latafstand: m3tot 345: Min. Door zijn vergevingsgezindheid in ontwerp maar zeker ook in de uitvoering is dit model geliefd.

Een aantal modellen keramische dakpannen hebben dezelfe latafstand.