Mestverwerking brabant

Brabant streeft naar een duurzame en innovatieve agrofoodsector. Hierbinnen is de veehouderij een belangrijke bedrijfstak. De provincie wil geen beperkingen meer opleggen aan de hoeveelheid mest die in Brabant bewerkt mag worden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) willen een einde maken aan de beperking van mestverwerking in de provincie. In de strijd tegen het mestoverschot gaat de provincie Noord-Brabant geen beperkingen meer opleggen aan de hoeveelheid mest die mag . De gevolgen voor Brabantse boeren zijn groot: In Oost- en Midden-Brabant mag. Eraspo in Asten, hoeft geen boete te betalen .

De Brabantse Milieufederatie is bezorgd over het voornemen van de provincie om ‘geen beperkingen meer op te leggen aan de hoeveelheid . De provincie wil geen beperkingen meer opleggen aan de hoeveelheid mest die in Brabant mag worden verwerkt. De besloten vennootschap Mestverwerking Brabant B. Loosbroekseweg te Nistelrode en is actief in de branche Behandeling van . Brabant wil geen groei veestapel bij betere mestverwerking. Sinds 20moeten boeren een oplopend percentage van hun overtollige mest . Als het aan de Brabantse provinciebestuurder Anne-Marie Spierings (D66) ligt, dan mag mest in Brabant vanaf de zomer onbeperkt verwerkt .